Directiva 2014/95/UE a fost transpunsa in Romania in a doua parte a anului 2016
Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 34/2013/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea, de către anumite întreprinderi și grupuri mari, a fost transpusă în România în a doua parte a anului 2016. Astfel, pentru categoria entităților publice care sunt instituții de credit, Banca Națională a României (BNR) a emis Ordinul nr. 7/2016 privind modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și a Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Potrivit acestui act normativ, organizațiile vizate (cele care au un număr mediu de angajați mai mare de 500) vor avea avea obligația ca, în anul 2018, să includă în Raportul Administratorilor, o declarație nefinanciară, care să cuprindă informații privind performanța economică, socială și de mediu aferentă exercițiului financiar anterior. In schimb pentru societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care au număr mediu mai mare de 500 de angajați, Ordinul MFP Nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară prevede două modalități prin care acestea pot publica informațiile financiare. Astfel, aceste organizații pot alege fie să includă o declarație nefinanciară în Raportul Administratorilor fie să întocmească un raport separat, care însoțește Raportul Administratorilor sau îl publică în termen de maxim 6 luni de la data bilanțului. Prin urmare, perioada de timp pe care aceste organizații o au la dispoziție pentru a pregăti această declarație nefinanciară este de doar câteva luni. Declarația sau raportul separat pot fi intocmite pe baza anumitor cadre europene sau internaționale sau pe baza unei metodologii proprii. Important este ca metodologia folosită să raspundă tuturor cerințelor legislației specifice informațiilor nefinanciare din România. Recent, Comisia Europeana a publicat un ghid care cuprinde o metodologie ce poate fi aplicată în raportarea informațiilor nefinanciare. Totodată, pentru acele organizații care doresc să utilizeze un cadru internațional, întrucât acestea publică deja un Raport de Sustenabilitate (sau de Responsabilitate Socială) sau planuiesc acest lucru, se pot utiliza noile Standarde de la Global Reporting Initiative - GRI. Totuși, în această situație, este recomandat ca organizațiile să verifice dacă acest standard este suficient pentru a obține conformitatea cu toate prevederile Ordinului BNR nr.7/2016 sau a Ordinului MFP Nr. 2.844/2016.
Abordarea performanței de dezvoltare durabilă
Contextul în care România are șanse mari de a deveni o piață emergentă, lucru ce ar conduce automat la o creștere semnificativă a interesului diferitelor fonduri de investiții, implică pentru companiile românești o îmbunătățire a procesului de raportare a performanței acestora. O companie are o performanță complexă, compusă din mai multe elemente. Politica de gestionare a resurselor umane, sistemul de guvernanță corporativă și de gestionare a riscurilor, politica de marketing etic și responsabil, sistemul de gestionare a clienților, împreună cu politicile de CSR și de mediu reprezintă o parte din acele informații relevante care împreună cu cele financiare dau o imagine completă a ceea ce este o companie și a nivelului acesteia de performanță economică, socială și de mediu. Astfel, îmbunătățirea transparenței și a comunicării din partea companiilor listate la Bursa de Valori, precum și preocuparea acestora de a-și optimiza performanța de dezvoltare durabilă pot să contribuie, în mod direct, la creșterea nivelului de atractivitate a pieței de capital din România în rândul investitorilor, în general, și în special în rândul acelor fonduri de investiții responsabile. Unul dintre serviciile furnizate de INNOVA se adresează acelor companii care vor să își creeze sisteme interne pentru gestionarea performanței economice, sociale și de mediu pe baza unor indicatori cheie de dezvoltare durabilă. Un astfel de sistem permite, pe de o parte, identificarea precoce a unor riscuri potențiale, iar pe de cealaltă parte, dă companiei posibilitatea de a-și monitoriza progresul înregistrat și de a colecta informațiile relevante în vederea întocmirii rapoartelor privind performanță. Transpunerea Directivei 34/2013/UE privind situațiile financiare a forțat o mare parte din companiile din România să înceapă publicarea unora dintre aceste informații, în special cele legate de personal și de mediu, mai ales dacă acestea erau necesare pentru înțelegerea nivelului de dezvoltare și de performanță. De altfel, această Directivă a fost modificată și completată, prin Directiva 95/2014/UE privind raportarea informațiilor nefinanciare, transpusă în România prin Ordinul MFP 1.938/2016. Astfel, companiile din România listate la Bursa de Valori care în exercițiul financiar 2017 vor avea un număr mediu de angajați mai mare de 500 vor fi obligate să publice acele informații economice, sociale și de mediu care sunt necesare pentru a înțelege nivelul de dezvoltare și performanță generală a acestora, prin întocmirea de declarații nefinanciare sau rapoarte de dezvoltare durabilă. Pregătirea unei astfel de raportări reprezintă un proces complex a cărui durată de implementare diferă de la caz la caz, în funcție de mărimea și complexitatea companiei. Metodologia INNOVA permite identificarea și prioritizarea acelor aspecte cheie de dezvoltare durabilă cruciale pentru o companie, dar și pentru procesul de luare a deciziilor celor mai relevanți stakeholderi ai acesteia. https://goo.gl/c7iJna
Seminar: Raportarea Informațiilor nefinanciare
INNOVA Project Consulting, în parteneriat cu Institutul Bancar Roman, lansează seminarul Specialist în Raportare de CSR & Sustenabilitate (Directiva 2014/95/UE). Seminarul va avea loc în București în perioada 30-31 martie 2017 la sediul Institutului Bancar Român. Acesta se adresează în primul rând specialiștilor de comunicare, de Corporate Social Responsibility sau altor persoane care sunt responsabile cu pregătirea şi realizarea raportului de dezvoltare durabilă sau a declarației nefinanciare, precum şi managerilor sau altor categorii de personal care participă la procesul de colectare a datelor care stau la baza raportării. Totodată, cursul se adresează și persoanelor cu atribuții de conducere, care doresc sa se familiarizeze cu acest proces și cu modul în care, conceptul de dezvoltare durabilă poate fi integrat în strategia de dezvoltare a firmei. Continutul seminarului: • Respectarea şi implementarea principiilor de dezvoltare durabilă: descrierea principiilor, crearea unui sistem pentru gestionarea procesului, exemplu de bune practici. • Linii directoare şi metodologii internaționale pentru raportare: Global Reporting Iniţiative (G4), Accountability (AA 1000), ISO 26000, Integrating Reporting , ROBECOSAM (DJSI), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), SA8000. • Identificarea aspectelor materiale şi a măsurilor de dezvoltare durabilă: analiza aspectelor materiale, stabilirea obiectivelor; consultarea stakeholderilor, realizarea şi implementarea planului de acțiune, exemplu de bune practici. • Elaborarea raportului de dezvoltare durabilă: colectarea si analizarea informațiilor, evaluarea nivelului de performanta, planul de Comunicare si Diseminare, follow-up, exemplu de bune practici. • Verificarea conformității raportului de dezvoltare durabilă. Taxa de participare: 1500 lei/persoana (beneficiază de tarife speciale bancile, studentii si persoanele fizice, precum si organizatiile care trimit mai mult de doua persoane) PERSOANE DE CONTACT Mikaela Kets Coordonator Centru de evaluare Tel: 0748.886.805 e-mail: mikaela.kets@ibr-rbi.ro Roxana Lăzărescu Secretar economic Tel: 0748 886 846 e-mail: roxana.lazarescu@ibr-rbi.ro
Arhitecții dezvoltării durabile
Să construiești și să administrezi o afacere ținând cont de aspectele economice, sociale și de mediu, să conștientizezi și să diminuezi impactul negativ pe care afacerea ta îl are asupra comunității și să-l maximizezi pe cel pozitiv înseamnă să faci dezvoltare durabilă. Revista Biz a stat de vorbă cu Mihaela Croitoru și Gaetano Casale, fondatorii INNOVA Project Consulting, despre cum companiile mari pot să își îmbunătățească performanța prin integrarea dezvoltării durabile. Cine este INNOVA Project Consulting și ce aduce nou pe piață? INNOVA Project Consulting este o firmă de con­sultanță în business management, membru al Gold Community de la Global Reporting Initiative – GRI. Avem două linii de business, cea de consultanță în dezvoltare durabilă și cea de project management. Practic, ideea de a lansa această firmă a plecat de la experiența noastră de peste 15 ani în managementul afacerilor, pe care ne-am gândit să o combinăm cu pasiunea noastră pentru dezvolta­rea durabilă. Consultanța în dezvoltare durabilă este un domeniu relativ nou pentru piața din România, serviciile pe care INNOVA le oferă adresându-se în prin­cipal companiilor mari interesate să își consolideze performanța economică, socială și de mediu și să o raporteze prin publicarea rapoartelor de dezvoltare durabilă. Trebuie menționat faptul că, începând cu anul 2017, firmele mari private sau publice, care au peste 500 angajați și care se încadrează în prevede­rile Directivei Europene 95/2014, vor avea obligația raportării tuturor acelor informații cu caracter nonfinanciar care vor demonstra nivelul de performanță economică, socială și de mediu. Ați vorbit în cadrul evenimentului Zilele Biz despre capitalizarea dezvoltării durabile de către antreprenori. Ce recomandați unui antreprenor care dorește să raporteze aceste informații non-financiare printr-un raport de dezvoltare durabilă și care sunt potențialele avantaje? În intervenția susținută în cadrul Zilele Biz am dat exemplul unei bănci din Italia care, gestionând în mod corect o problemă care-i afecta performanța economică și socială, a reușit să o transforme într-o oportunitate. Acest lucru i-a adus un avantaj competitiv, dar și o poziție de lider de sustenabilitate, pentru că prin măsurile luate a contribuit la rezolvarea unor probleme ale societății. În acest mod, vorbim de capitalizarea dezvoltării durabile atât pentru o organizație, cât și pentru comunitate. Este important pentru un antreprenor sau un manager să anticipeze riscurile, inclusiv pe cele legate de performanța economică, socială și de mediu, să înțeleagă pe cine afectează activitățile pe care le desfășoară și în ce măsură și care sunt categoriile de persoane ale căror decizii pot influența activitatea organizației. Acestea sunt informațiile nefinanciare care se pot regăsi într-un raport de dezvoltare durabilă. Un alt exemplu prezentat în cadrul aceluiași eveniment a fost despre o companie farmaceutică de renume care își alege proiectele de responsabilitate socială în linie directă cu nevoile și așteptările stakeholderilor săi, nevoi identificate printr-un proces complex de consultare, în linie cu domeniul de activitate, dar și în congruență cu un plan mai amplu care conține măsuri concertate de dezvoltare durabilă cu scopul de a răspunde unor nevoi sociale. Cu toate că ați lansat compania de curând, aveți deja o serie de realizări. Ne puteți spune câteva momente cheie din istoria INNOVA Project Consulting? În momentul de față, în România există o serie de organizații care publică aceste informații nonfinanciare sub forma unor rapoarte de dezvoltare durabilă. Ne mândrim că una dintre aceste organizații pioniere este, începând cu anul 2016, clientul INNOVA. Împreună am rea­lizat o performanță deosebită, întrucât anul acesta raportul de sustenabilitate pentru 2015 a fost desemnat cel mai bun raport de sustenabilitate din țară în cadrul competiției Deloitte Green Frog Awards, ca­lificându-se pentru participarea la etapa regională, care va stabili cel mai bun raport din Europa Centrală. Pentru noi este o realizare foarte mare, având în vedere că un juriu internațional a apreciat munca pe care am depus-o. Cum se raportează INNOVA Project Consulting la concurență și care sunt planurile de dezvoltare pentru anul 2017? Pentru noi concurența este importantă, pentru că ne stimulează să ne îmbunătățim în mod continuu calitatea serviciilor și ne provoacă să inovăm. Am intrat pe piață cu o metodologie care permite organizațiilor să integreze dezvoltarea durabilă și să elaboreze rapoarte și declarații nefinanciare și ne-am diferențiat prin dobândirea unei poziții de lider în domeniu. Pentru anul 2017, suntem determinați să creștem nivelul de dezvoltare durabilă pentru un număr cât mai mare de organizații din România, astfel încât acestea să creeze valoare pentru întreaga comunitate. goo.gl/oswbBA Scris de Ovidiu Neagoe Foto: Vali Mirea
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.938/2016 - Raportarea informațiilor nefinanciare
Aplicarea acestui Ordin se face începând cu exercițiul financiar 2017, întreprinderile având obligația publicării primei declarații sau raport nefinanciar în anul 2018. Nerespectarea acestei prevederi va fi sancționata conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Pentru instituțiile din sectorul bancar și cel al asigurărilor, norme specifice au fost dezvoltate de către BNR și respectiv ASF. Chiar dacă la prima vedere, termenul pentru publicarea acestor informații este unul generos, identificarea și colectarea acestor informații reprezintă un proces complex, mai ales faptul ca, acestea vizează trei domenii majore: economic, social și mediu. Organizația trebuie sa aibă un sistem care sa-i permită identificarea facila și corecta a acelor informații, care sunt cu adevărat necesare, pentru a demonstra nivelul de dezvoltare al acesteia, nivelul de performanta deținut, poziția acesteia pe piața, precum și impactul activităților pe care le desfășoară. Dacă la tot acest proces adăugam și masurile pentru remedierea anumitor impacturi negative sau pentru îmbunătățirea performantei, termenul de mai 2018, nu mai pare a fi unul foarte lung. Din păcate, exista manageri care considera ca pregătirea acestor declarații sau rapoarte nefinanciare reprezintă o simpla acțiune de copy-paste a activităților de responsabilitate sociala (CSR) implementate de-a lungul timpului de către organizație. Nimic mai fals și inutil! Scopul urmărit de Directiva Europeana este de a încuraja competitivitatea, responsabilitatea, dar și durabilitatea și capacitatea de a crea valoare a marilor companii, atât pentru ele cat și pentru întreaga comunitate. Conform acestui act normativ, care transpune parțial prevederile Directivei Europene 2014/95, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Dar, cine sunt aceste entități de interes public la care face referire textul ordinului? Conform legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în art. 34 alin (2) prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapârți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.